Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Novou námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocníc v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici je Eva Valentová

Od 16. mája 2017 nastala zmena na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť vo Svete zdravia Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, ktorou sa stala Mgr. Eva Valentová.

VmrN.mgr_mvdr_branislav_jadud_mba_6_jpg - Copy.jpg

„Som veľmi rád, že sa nám posilnil náš tím a pevne verím, že sa prinavráti bezprostredný kontakt a aktívne zapojenie sa do ošetrovateľského procesu priamo na jednotlivých oddeleniach a pracoviskách vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom a vo Všeobecnej nemocnici v Banskej Štiavnici." vysvetlil Branislav Jaďuď, riaditeľ nemocníc Svet zdravia.

Mgr. Eva Valentová
študovala na VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave odbor Ošetrovateľstvo.

Jej pôsobenie v nemocnici v Žiari nad Hronom začalo nástupom na pracovnú pozíciu sestra v roku 1998. Na základe svojich pracovných skúseností a vedomostí bola od marca roku 2009 menovaná na pracovnú pozíciu vedúca sestra oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny.

DSCF0214 (1) - Copy.jpg „Za priority považujem bezpečnosť, kvalitu a efektivitu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti naším klientom a tiež vytvorenie dôstojných podmienok pre našich zamestnancov na ošetrovateľskom úseku. Mojím cieľom je mať aktívny kontakt s nemocničným prostredím, analyzovať slabé a silné stránky oddelení a pracovať v súlade s ošetrovateľskými štandardmi, ktoré ošetrujúci personál chránia pred neoprávneným postihom a pacientom poskytujú záruku na garantovanú kvalitu poskytovaných ošetrovateľských činností," zdôraznila Eva Valentová nová námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.