Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

CELOÚSTAVNÝ ODBORNÝ SEMINÁR LEKÁROV

Dňa 31. 05. 2017 (streda) od 1400 do1600 hod., sa v priestoroch zasadačky budovy polikliniky Všeobecnej nemocnice uskutočnil celoústavný seminár lekárov organizovaný námestníčkou pre LPS MUDr. Renátou Szépeovou, PhD. spoločnosti Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom.

Naši kolegovia MUDr. Pavel Babušík, PhD. (primár oddelenia vnútorného lekárstva), MUDr. Jana Kocíková (lekárka oddelenia vnútorného lekárstva) a MUDr. Anna Rosenbergová (lekárka oddelenia vnútorného lekárstva) sa zaoberali nasledovnými témami:

  1. Tukové tkanivo ako endokrinný orgán
  2. Perimyokarditída
  3. Kazuistika