Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nemocnica zorganizovala hry pre deti v Domove sociálnych služieb na Hrabinách

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom usporiadala už druhý ročník Olympijských hier pre deti z Domova sociálnych služieb na Hrabinách.

 V domove našlo útočisko okolo 120 detí rôzneho veku a rôzneho postihnutia.

Nakoľko sme už v minulosti navštívili toto zariadenie, veríme, že hry, ktoré sme si pre nich pripravili, splnili očakávania. Mnohé aktivity, ako kreatívna dielnička, navliekanie korálov, tvorba náramkov, maľovací stánok, pexesový stánok, lovenie rýb, či hod šiškami na terč, mali u detí veľký úspech. Za každú disciplínu boli deti odmenené sladkosťou a najväčšiu radosť mali z orazenia veselej pečiatky na ruku za účasť na týchto „Olympijských hrách".

„Olympionici", ako ich familiárne nazýval sám pán riaditeľ nemocnice Branislav Jaďuď, navštevovali stánky v hojnom počte a statočne sa popasovali so všetkými disciplínami. Vyskúšali si svoju trpezlivosť, predstavivosť, motoriku i hravosť. Po športovej námahe nasledoval hudobný relax.

Dobrovoľníci zo žiarskej nemocnice odovzdali deťom z domova sponzorské darčeky. Utužili sa kamarátstva z minulého roka a deti nám poďakovali za návštevu svojim úprimným úsmevom a nefalšovanou radosťou, o čom svedčia aj spoločné fotografie.