Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Finančný dar z charitatívnej jazdy pre pediatrické oddelenie v Žiari nad Hronom

Výťažok z charitatívnej jazdy, ktorá bola súčasťou nedávnych slovensko-českých cyklistických majstrovstiev v Žiari nad Hronom, organizátori venovali dňa 28.7.2017 pediatrickému oddeleniu v Žiari nad Hronom. Slávnostného odovzdania finančného príspevku sa zúčastnil Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom a generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco, a.s. Milan Veselý.

 „Takmer 1500 eur sa vyzbieralo ako vstupné na týchto pretekoch od asi troch stoviek ľudí, ktorí sa jazdy zúčastnili. Výška štartovného bola dobrovoľná, každý prispel podľa svojho uváženia," povedal za organizátorov pretekov primátor mesta Peter Antal.

Riaditeľ nemocnie vyjadril poďakovanie za podporu nemocnice v Žiari nad Hronom a doplnil: „Po konzultácii sme sa rozhodli, že tieto finančné prostriedky využijeme na spolufinancovanie výchovno-vzdelávacích aktivít na pediatrickom oddelení v spolupráci s mestským kultúrnym centrom. Už v minulosti sme vyskúšali tzv. „družinu" na tomto oddelení, a tak sa na ňu pokúsime nadviazať.", povedal riaditeľ nemocnice Branislav Jaďuď.

Hospitalizovaným deťom by sa mala venovať vychovávateľka. Na oddelení je detský kútik, trieda, kde sa učia školopovinné deti, ale aj deti v predškolskom veku. Takéto oživenie liečebného režimu považuje za prínos aj detská lekárka Mária Molčáková.

„Choré deti sú v nemocnici vytrhnuté z rodinného prostredia a okrem choroby ich frustruje aj to, že sú mimo kruhu svojich blízkych. Preto čokoľvek, čo im pobyt u nás spríjemní, vítame," zareagovala na nápad s výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Video z odovzdávania finančných prostriedkov nájdete TU.