Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Informácie a ústredňa:+421 45 6709 122

Asistentka riaditeľa

Vlasta Mlatecová

tel.: +421 (0) 45 67 091 03
e-mail: vlasta.mlatecova@svetzdravia.com

Manažér prevádzky
Ing. Miroslava Madlušková
tel.č.: 045/6709 106
e-mail: miroslava.madluskova@svetzdravia.com

Priamy kontakt na oddelenia