Moja pôrodnica Žiar nad Hronom

Pôrodný plán Pôrodný plán
Baby friendly hospital Baby friendly hospital
Odber pupočníkovej krvi Odber pupočníkovej krvi
Predpôrodná príprava Predpôrodná príprava
Pôrodnícka analgézia (EDA) Pôrodnícka analgézia (EDA)
Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode
Bonding Bonding
Nadštandardné izby s možnosťou ubytovania príbuzného Nadštandardné izby s možnosťou ubytovania príbuzného
Wifi Wifi

Služby

Pôrodníctvo

V rámci liečebno-preventívnej starostlivosti a pôrodnej asistencie poskytujeme starostlivosť tehotným ženám, rodičkám a novorodencom. Vedieme nielen spontánne  pôrody,  ale aj programované pôrody. Zabezpečujeme predpôrodnú starostlivosť od 36. týždňa gravidity, ak sa rodička rozhodne pre pôrod v našom zariadení.

Gynekológia

Oddelenie gynekológie je zamerané na minimálne invazívnu terapiu prostredníctvom endoskopických techník.

MG1_4531.jpg

Neonatológia

Neonatologické (novorodenecké) oddelenie je súčasťou gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré poskytuje nepretržitú diagnostickú a liečebnú starostlivosť novorodencom. 

MG1_4712.jpg

Pobyt na oddelení

Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, či kompletne vybudovaný rooming-in systém.

MG1_4642.jpg

Praktické informácie

Všetky potrebné informácie o potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačné materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.

MG1_4873.jpg

Náš tím špecialistov

MUDr. Anton Ďurkech

MUDr. Anton Ďurkech

Je primár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Od roku 1996, kedy ukončil štúdium LF UK v Hradci Králové pôsobí v zdravotníctve pôsobil v nemocnici v Handlovej a v Prahe na oddelení minimálne invazívnej gynekológie Nemocnice na Homolce. Tu získal komplexný pohľad na gynekologickú endoskopickú operatívu.

Viac
MUDr. Mária Molčáková

MUDr. Mária Molčáková

Je vedúcou lekárkou na neonatologickom oddelení od roku 1992. Študovala na LF UPJŠ v Košiciach a v roku 1998 ukončila špecializačné štúdium v odbore neonatológia. Celý život sa zameriava na starostlivosť o novorodencov a robí ju šťastnou, keď vidí, ako si šťastná matka odnáša svoje zdravé dieťatko domov.

Viac
Mgr. Emília Šipikalová

Mgr. Emília Šipikalová

V nemocnici pôsobí ako vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení od roku 1998 a na oddelení od roku 1983. Ukončila nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra a taktiež špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo a manažment ošetrovateľstva. Taktiež ukončila magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a bakalárske štúdium v odbore pôrodná asistencia. Na oddelení koordinuje prácu pôrodných asistentiek a sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. 

MUDr. Zuzana Ďurkechová

MUDr. Zuzana Ďurkechová

Pôsobí ako lekárka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici Žiar nad Hronom od roku 2011. Vyštudovala na LF UK v Bratislave a je atestovaným lekárom v odbore gynekológia a pôrodníctvo od roku 2013.  Hlavnou náplňou jej práce je ambulantná konziliárna činnosť. Je vyhľadávanou lekárkou a vedenie pôrodov je jej srdcovou záležitosťou.

Viac
MUDr. Ivan Taufer

MUDr. Ivan Taufer

Je lekár na GPO od roku 2013 a celkovo v zdravotníctve od roku 1992, kedy ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Absolvoval atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Viac
MUDr. Michal Hubinák

MUDr. Michal Hubinák

Pracuje ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vyštudoval 1. LF UK V Prahe v odbore všeobecné lekárstvo v roku 2015. Od mája 2016 pracuje na oddelení v Žiari nad Hronom, kde pracuje ako sekundárny lekár. Je zaradený do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Jeho hlavnou náplňou práce je odvádzanie pôrodov a asistencia pri gynekologickej operatíve.

Viac
MUDr. Martin Kalný

MUDr. Martin Kalný

Pôsobí ako sekundárny lekár na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Žiari nad Hronom od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v roku 2012. Momentálne je zaradený do predatestačnej prípravy na SZU v Bratislave. Vykonáva malé a veľké gynekologické operačné výkony a vedie pôrody.

Viac
MUDr. Ľuboš Zelizňák

MUDr. Ľuboš Zelizňák

Vypomáha ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2002 a v roku 2009 ukončil atestáciu druhého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Od roku 2015 pôsobí v Žiari nad Hronom ako súkromný lekár.

Viac
Mária Dobrotková

Mária Dobrotková

Je manažérka dennej zmeny na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. V nemocnici pracuje už od roku 1987. Vyštudovala nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra vo Zvolene a ukončila aj špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Bc. Mariana Setnická

Bc. Mariana Setnická

Od roku 2008 pracuje na gynekologickej príjmovej ambulancii. Vyštudovala nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra a ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore pôrodná asistencia. Na oddelení sa venuje hlavne predpôrodnej príprave, kde sa snaží teoreticky i psychicky pripraviť mamičky na zvládnutie pôrodu.

Gabriela Andrejčáková

Gabriela Andrejčáková

Je manažérka dennej zmeny na neonatologickom oddelení. Odboru neonatológie sa venuje od roku 1987, kedy začala pracovať v zdravotníctve ako detská sestra. V roku 2008 ukončila špecializáciu v odbore Intenzívna starostlivosť v neonatológii. V nemocnici Žiar nad Hronom pracuje od roku 2010. Jej náplňou práce je starostlivosť o novorodencov po pôrode a edukačná činnosť mamičiek v starostlivosti o svoje dieťa. Hovorí, že ma najkrajšiu prácu na svete.

Poďakovania

Dohodnite si stretnutie

Naplánujte si pôrod do najmenšich detailov

Captcha obrázok

+421 905 581 836

Aktuality

Návštevné hodiny

Pondelok 15:00 - 17:00
Utorok 15:00 - 17:00
Streda 15:00 - 17:00
Štvrtok 15:00 - 17:00
Piatok 15:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Nedeľa 13:00 - 17:00

Návštevné hodiny sú určené popoludní, je však možné prísť navštíviť rodičku
kedykoľvek v priebehu dňa, ak to nenaruší prácu na oddelení a hlavne ochranu
intimity ostatných pacientiek.

Návštevy na izbách sú povolené len v individuálnych prípadoch,
ak šestonedieľka ešte nechodí a po vzájomnej dohode
spolupacientiek na izbe. Návštevy sa môžu zdržiavať v jedálenskom
priestore na chodbe.Kontakt

Svet zdravia, a. s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom  

 

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie a neonatologické oddelenie sa nachádza v bloku C, na 1. poschodí.


E-mailová adresa: porodnyplan.zh@svetzdravia.com

Tel: +421 905 581 836


Ďalšie telefonické kontakty:

Primár GPO
045 / 6709 423
Vedúca pôrodná asistentka GPO
045 / 6709 231
Dokumentačná pracovníčka GPO
045 / 6709 222
Pôrodnica, inšpekčná izba GPO
045 / 6709 234
Pôrodnica chodba
045 / 6703 237
Izba lekárov GPO
045 / 6709 236
Operačná sála GPO
045 / 6709 240
Pôrodná sála GPO
045 / 6709 241
Zákroková miestnosť GPO
045 / 6709 306
Novorodenecké oddelenie
045 / 6709 235