Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Marek Duban, MBA, DiS.– predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH - člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. - člen predstavenstva


Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík


Vedenie nemocnice

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. -  riaditeľ
Mgr. Eva Valentová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť


Organizačná štruktúra