Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.


Oddelenie je rozdelené na časť A a časť B a spolu má kapacitu 53 lôžok. Ročne je na oddelení odliečených vyše 2500 pacientov. Súčasťou interného oddelenia je aj jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) s počtom lôžok 5.

Liečebné možnosti/Výkony

Jeho úlohou je predovšetkým včasná správna diagnostika a liečba vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. V rámci komplexného riešenia pacientov sa na oddelení realizuje elektrická a medikamentózna kardioverzia, pleurálne a abdominálne punkcie, zavádzajú sa centrálne venózne katétre, dočasná kardiostimulácia,. V spolupráci s ďalšími pracoviskami sa pacienti došetrujú napr. po stránke kardiologickej - ergometria, echokg, Holter EKG a TK, na gastroenterologickej ambulancii pomocou endoskopických vyšetrení.

V rámci JIS sa poskytuje starostlivosť pacientom s infarktom myokardu, poruchami srdcového rytmu, rozvratom vnútorného prostredia, zlyhaním pečene a obličiek. JIS je vybavená prístrojmi a pomôckami na monitorovanie EKG, TK, saturácie O2, kardioverziu, dočasnú kardiostimuláciu, zavádzanie centrálnych venóznych a dialyzačných katétrov. Po stabilizácii stavu sú pacienti prekladaní na štandardné Interné oddelenie.

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 - 17:00
Utorok
15:00 - 17:00
Streda
15:00 - 17:00
Štvrtok
15:00 - 17:00
Piatok
15:00 - 17:00
Sobota
13:00 - 17:00
Nedeľa
13:00 - 17:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára a eventuálne odporúčanie na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Priniesť si so sebou veci osobnej potreby. Lieky - v záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky
  • väčší obnos peňazí

V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy.

Na oddelení intenzívnej starostlivosti(JIS) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúce lekár pacienta v čase od 14:00 - 15:00 hod.

Telefonický kontakt

Primár oddelenia
045/ 6709 323/360
Vedúca sestra oddelenia
045/ 6709 233/331
Dokumentačná sestra
045/ 6709 347
Lekárska izba
045/ 6709 323
Príjmová ambulancia, ÚPS
045/ 6709 238
Inšpekčná izba A - sestry
045/ 6709 304
Lekárska izba (2. poschodie)
045/ 6709 320
Chodba pacienti A
045/ 6709 307
JIS
045/ 6709 360
Lekári B
045/ 6709 361
Inšpekčná izba B - sestry
045/ 6709 362