Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva

Na ambulancie v odbore vnútorné lekárstvo (Ambulancia vnútorné lekárstvo I. a Ambulancia vnútorné lekárstvo II.) prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

 Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancie vykonávajú a poskytujú nasledovné služby:
•    odborné vyšetrenia pre potreby praktických lekárov,
•    kontrolné vyšetrenia,
•    pravidelné kontroly dispenzarizovaných pacientov,
•    odborné predoperačné vyšetrenia,
•    popisy EKG,
•    odborné vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok,
•    edukáciu pacientov.

Ambulantné hodiny

Vnútorné lekárstvo I.

 od
do
prestávka na obed
Pondelok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Utorok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Streda
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Štvrtok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Piatok
07,00
15,30
12,30 – 13,00

Vnútorné lekárstvo II.

  oddo
prestávka na obed
Pondelok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Utotok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Streda
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Štvrtok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Piatok
07,00
15,30
12,30 – 13,00

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí budovy polikliniky a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

Vnútorné lekárstvo I.

Telefonický kontakt:    045/6709 503

Vnútorné lekárstvo II.

Telefonický kontakt:    045/6709 502