Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky – akútne  chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života.


Oddelenie disponuje 31 lôžkami.   

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy.

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
13:00 – 17:00
Nedeľa
13:00 – 17:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Priniesť si so sebou veci osobnej potreby.

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice.

Telefonický kontakt

primár oddelenia045/ 6709 330
vedúca sestra oddelenia
045/ 6709 331
dokumentačná pracovníčka
045/ 6709 331
inšpekčná izba oddelenie
045/ 6709 332
izba lekárov
045/ 6709 221
izba lekárov
045/ 6709 333
chodba pacienti
045/ 6709 335
izba pacientov č.117
045/ 6709 303