Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore chirurgia -príjmová

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.
Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Od 15,30 – 7,00 hod. zabezpečuje pohotovostnú službu (ÚPS).

Liečebné možnosti/Výkony

- odstránenie kožných a podkožných patol. útvarov a nádorov (névus, hemangiom, lipom, atherom, keloidné jazvy a iné),
- chirurgické riešenie zarastajúcich nechtov s plast. úpravou necht. lôžka,
- extrakcie cudzích telies,
- drobné amputačné výkony a plastiky.

Ambulantné hodiny

  prestávka na obed
Pondelok
nepretržite
12,30 – 13,00
Utorok
nepretržite
12,30 – 13,00
Streda
nepretržite
12,30 – 13,00
Štvrtok
nepretržite
12,30 – 13,00
Piatok
nepretržite
12,30 – 13,00

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia sa nachádza na prízemí v pravom krídle lôžkovej časti nemocnice.

Telefonický kontakt           045/6709 208