Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii sa vykonáva vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Ambulantné hodiny

 od
do
prestávka na obed
Pondelok
7,00
14,00
12,30 – 13,00
UtorokStredaŠtvrtok
7,00
14,00
12,30 – 13,00


Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Pracovisko:
Ul. Dolná 49/21,
967 01 Kremnica   

Chirurgická ambulancia je umiestnená na poliklinike v Kremnici na druhom poschodí, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu a plošiny.

Telefonický kontakt        0911  330 103