Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore ortopédia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame aj operačné liečebné postupy.

Na ambulanciu sú pacienti odosielaní prostredníctvom všeobecných lekárov a odborných lekárov (neurológov, reumatológov, pediatrov a iných odborných lekárov).

Ambulantné hodiny

Utorok14:00 - 16:00
Streda
13:30 - 15:30

Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov sa robí v budove Polikliniky, III. poschodie - SONO III.

1. vyšetrenie - v 3. týždni po narodení UTOROK 12,00 - 12,45 hod.

2. vyšetrenie - o 3 mesiace od prvého vyšetrenia STREDA 12,00 - 12,45 hod.

Informácie o sonografickom vyšetrení poskytujeme na tel. čísle 045/6709450.

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia pre dospelých sa nachádza na prízemí v pravom krídle lôžkovej časti nemocnice.

Ambulancia pre deti do 19 rokov na nachádza v pravom krídle lôžkovej časti na prvom poschodí.