Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rádiodiagnostické oddelenie

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.


Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie v odbore rádiológia vykonáva široké spektrum diagnostických a intervenčných výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činností oddelenia vychádza z potrieb samotnej nemocnice, ale aj z potrieb širokého spádu podľa dostupnosti výkonov. Oddelenie je vybavené modernou diagnostickou technikou s digitalizovanými výstupmi pre archivovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká ožiarenia a v neposlednom rade skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

Ordinačné hodiny

Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje ambulantné služby počas pracovných dní  v pracovnom čase od 7:00 hod. do 14:00 hod s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Pracovná pohotovosť je na pracovisku od 15:30 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Dni pracovného pokoja a sviatky sú zabezpečené pracovnou pohotovosťou na pracovisku v čase od 7:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Jednotlivé pracoviská rádiodiagnostického oddelenia poskytujú nasledovné služby počas pracovných dní.

Objednávanie pacientov

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG, MAMOGRAFIA) sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 - 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice - blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 - 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase: 7:00 - 15:30 hod..

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

RDG je umiestnené na prízemí Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov.  Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre CT, RDG I., RDG II., SONO I., SONO II., recepcia.

Pracovisko Mamografie je umiestnené v budove polikliniky Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom na 4. poschodí.

Telefonický kontakt

primár045/6709 429
vedúci rádiologický technik
045/6709 428
CT pracovisko
045/6709 428
SONO I.
045/6709 431
SONO II.
045/6709 437
RTG I.
045/6709 432
RTG II.
045/6709 433
Recepcia RDG pracoviska
045/6709 438
Mamografické pracovisko –
recepcia (budova polikliniky IV. posch.)
045/6709 438
045/6709 122