Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Ambulancia zabezpečuje predanesteziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.


Liečebné možnosti/Výkony

Náplňou je vyšetrenie pacienta z hľadiska anestéziológa, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, vrátane laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie rizika, odporučenie prípravy.

Ambulantné hodiny


Od

Prestávka
Do
Pondelok 13:00-
15:00
Utorok
-
-
-
Streda
-
-
-
Štvrtok
-
-
-
Piatok
13:00
-
15:00

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína je umiestnená v suteréne areálu Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

Tel kontakt: 045/6709 334, 372