Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.Do mbulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.


Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Ambulantné hodiny

  OdPrestávka
na obed
Do
Pondelok
08:00
12:00 - 12:30
14:00
Utorok
08:00
12:00 - 12:30
14:00
Streda
08:00
-
12:00
Štvrtok
08:00
12:00 - 12:30
12:00

13:00

14:00
Piatok
08:00
12:00 - 12:30
14:00

Objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenie na tel. čísle 045/6709452 v čase od 07,00 - 12,00 hod.

Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov sa robí v budove Polikliniky, III. poschodie - SONO III.

1. vyšetrenie - v 3. týždni po naroden

UTOROK 12,00 - 12,45 hod.

2. vyšetrenie - o 3 mesiace od prvého vyšetrenia

STREDA 12,00 - 12,45 hod.

Informácie o sonografickom vyšetrení poskytujeme na tel. čísle 045/6709450.

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

FRO ambulancia je umiestnená v suteréne areálu Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

Tel kontakt: 045/6709 450