Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.


Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Ambulantné hodiny

  OdPrestávka na obed
Do
Pondelok
14:00
-
15:30
Utorok
-
-
-
Streda
-
-
-
Štvrtok
14:00

15:30
Piatok
-
-
-

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Pracovisko FRO:

Ul. Dolná 49/21

967 01 Kremnica

FRO ambulancia je umiestnená na poliklinike v Kremnici na druhom poschodí, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu a plošiny.

Tel kontakt: 0911 330 103