Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Ziari nad Hronom

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Liečebné možnosti/Výkony

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. V diagnostike používa súbor fyzikálne diagnostických a kinezilogických postupov, záťažových testov, špeciálnu funkčnú diagnostiku a ďalšie vyšetrenia, ktoré sú spoločné s ostatnými medicínskymi odbormi (RTG, EMG, biochemické vyšetrenia a pod.) V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre elektroliečbu, vodoliečbu, teploliečbu, magnetoterapiu, dve telocvične pre individuálny telocvik, miestnosť pre detskú rehabilitáciu, ambulanciu vedúceho lekára,  miestnosť pre maséra. 

Ordinačné hodiny

Pondelok06:30 – 15:30
Utorok
06:30 – 15:30
Streda
06:30 – 15:30
Štvrtok
06:30 – 15:30
Piatok
06:30 – 15:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

FRO  sa nachádza v suteréne  areálu Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

Telefonický kontakt

vedúci lekár045/6709 450
vedúca fyzioterapeutka
045/6709 451
inšpekčná miestnosť
045/6709 451


Objednajte sa na vyšetrenie a procedúru

Recepcia: 045 6709 452