Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára. Hematologická ambulancia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.


Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno - preventívnej činnosti a poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom.

Liečebné možnosti/Výkony

Lekár z hematologickej ambulancie vykonáva konziliárne vyšetrenia pre pacientov z lôžkových oddelení. Monitoruje antikoagulačnú liečbu, vyšetruje a hodnotí markery trombofílie. Robí vstupné vyšetrenia u pacientov s rôznymi hematologickými diagnózami a podľa potreby odosiela na vyššie hematologické pracoviská.

Na základe klinického a laboratórneho vyšetrenia zabezpečuje diagnostiku, liečbu, despistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému. Vykonáva konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odborníkmi.

Spolupracuje so všetkými klinickými a laboratórnymi odbormi menovite s klinickou biochémiou, informatikou a pod.

Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy.

Ambulantné hodiny

  OdPrestávka na obed
Do
Pondelok
08:00
12:00 - 12:30
15:30
Utorok
10:00
12:00 - 12:30
15:30
Streda
08:00
12:00 - 12:30
15:30
Štvrtok
08:00
12:00 - 12:30
15:30
Piatok
08:00
12:00 - 12:30
15:30

Kontakt/adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Ul. Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice vpravo - vchod z boku.

Tel kontakt: 045/6709 421