Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).

Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii sa vykonávajú a poskytujú nasledovné služby:

  • ergometrické vyšetrenia
  • echokardiogafické vyšetrenia
  • Holter EKG + TK
  • EKG + NKP
  • pravidelné kontroly dispenzarizovaných pacientov
  • edukácia pacientov

Ambulantné hodiny


od
do
prestávka na obed
Pondelok07,00
15,30
12,30 – 13,00
Utorok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Streda
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Štvrtok
07,00
15,30
12,30 – 13,00
Piatok
07,00
15,30
12,30 – 13,00

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy polikliniky a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

Telefonický kontakt:  FD -  045/6709 504
                                    EKG- 045/6709 505